top of page

Infografías

Facemos #infografías sobre #ortografía #figuras literarias  #léxico con textos de #Filgueira Valverde

"Unha infografía é "unha representación gráfica, en forma de cartel, que inclúe datos, elementos gráficos e textos para comunicar, de xeito simple, ideas ou conceptos complexos"

Pasos a seguir:

 

1. Cada alumno, individualmente, escollerá un relato e traballarao: lectura, busca do léxico no Dicionario RAG, anotando no caderno todos os datos que recolla.

Ha de ter claro a idea principal do texto, saber facer un breve resume (Argumento), indicar o tema e poñerlle un título.

2. Formaranse grupos de dous alumnos e  lerá cada un deles o seu  relato e debatirán o tema, as diferenzas/semellanzas se as houber; enriquecerán a redacción do argumento, idea principal,...

3. Elixirán a temática da infografía: que van plasmar en imaxes?

O UNIVERSO DE FILGUEIRA EN IMAXES

vocabulario

vocabulario

comentando

comentando

Estudoso de Camoens

Estudoso de Camoens

Filgueira por Pulido

Filgueira por Pulido

Cos seus pais

Cos seus pais

Filgueira de moi novo

Filgueira de moi novo

Coa muller Mª Teresa Iglesias

Coa muller Mª Teresa Iglesias

Ao comezo do escrito, despois de punto e seguido, de punto e á parte e doutros signos (admiración, interrogación e puntos suspensivos) cando equivalen a punto.

@Isabelmbs

bottom of page